Nummer ett och två: Krissi Johansson och Stefan Pålsson Nummer ett och två: Krissi Johansson och Stefan Pålsson

På årsmötet antogs kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Halmstad. Det blev en del ändringar men tillslut var en komplett lista med 72 namn beslutad av årsmötet.

Den 23:e april träffades Halmstads socialdemokrater på stadsbiblioteket för att gå igenom den lokala valplanen, bli utbildade i kampanjmetoder och drillas i våra politiska inriktningar. Nu väntar en intensiv kampanjperiod under maj månad.