VÅR VISION FÖR FOLKPARKEN

Många har engagerat sig i frågan om Folkparksområdets framtid. Nu sätter vi ner foten och berättar vad vi vill med området. 
  • En grön oas

Folkparken ska ha ett grönskande parkområde dit människor från hela Halmstad kan söka sig för avkoppling och rekreation. Vi vill att parken fylls med många olika verksamheter så att den lever från morgon till kväll. Självklart ska den vackra portalen bevaras.
 

  • En del av Kulturstråk Nissan

Kulturverksamhet ska fortsatt bedrivas i Folkparken. Även nya verksamheter som vi vill ska tillkomma i parken ska profileras utifrån närheten till kulturaktiviteter. På detta sätt vill vi bygga vidare på vår idé om Kulturstråk Nissan. Det är ett projekt där vi vill rikta Halmstad mot Nissan genom att erbjuda Halmstadbor och besökare olika attraktiva kulturinslag längs med vår å.
 

  • En ny skola med kulturprofil

Vi vill bygga en skola med plats för omkring 500 elever på området. Även skolan ska präglas av kultur och dra nytta av närheten till bland annat dans- och teaterscener. Vi ser gärna att skolan placeras vid dagens parkering.
 

  • Lägenheter

Folkparken är ett stort område. Vi ser att det bortom förskolan, i ”sänkan”, finns plats för omkring 150 bostäder. En del av dessa lägenheter ska vara så kallade äldrelägenheter. Det innebär att de lägenheterna kommer vara bättre tillgänglighets- och säkerhetsanpassade för äldre personer.
 

  • Kulturhuset

Marken runt Kulturhuset och Polketten är privatägd, liksom runt Galejan. Vi vill att kommunen ska få äganderätt till hela området. Detta kan ske genom antingen köp eller markbyte, men idag har vi inga uppgifter på kostnad för det. Om kostnaden för underhåll och tillgänglighetsanpassning är rimlig så kan Kulturhuset fortsatt användas för bland annat teater, dans och för skolans och förskolans verksamhet. Nationella medel kan sökas för att finansiera detta. Alternativt kan en pastisch byggas för samma ändamål. Vi vill hantera frågan på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt.