Om vår organisation

Det socialdemokratiska arbetarepartiet bildades 1889 vid en kongress i Stockholm. I över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet och solidaritet i Sverige och resten av världen. Den demokratiska föreningsrörelsen utgör grunden i partiet. Till vänster ser du aktiva föreningar inom Socialdemokraterna i Halmstad. Klicka på dem för att hitta kontaktinformation till respektive förening.
 

MEDLEMSKAPET

Medlemmar kan påverka vår politik och ta del av spännande diskussioner och utbildningar. Medlemskapet innebär också att du kan föreslå och välja personer till olika förtroendeuppdrag, du kan även själv bli vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och när och hur du vill engagera dig. Våra medlemmar bidrar till en stark och levande socialdemokrati.
 

FÖRENINGEN

Den som går med i partiet blir medlem i en lokal socialdemokratisk förening. I Halmstad finns cirka 20 S-föreningar i bostadsområden, i fackföreningar samt med olika intresseinriktningar såsom Unga socialdemokrater, S-kvinnor och kulturföreningen. Du ser våra föreningar till vänster. Föreningarna väljer sin egen styrelse och beslutar om sin verksamhet. Vardagspolitiken bedrivs av s-föreningen genom att vänner, grannar och arbetskamrater diskuterar och bestämmer de lokala frågorna. Alla föreningar inom kommunen är med i en arbetarekommun. Alla arbetarekommuner är med i ett partidistrikt som i de fiesta fall omfattar ett län.
 

ARBETAREKOMMUNEN

Det finns 290 arbetarekommuner i Sverige och de bestämmer partiets kommunalpolitik. Där beslutas också vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ.
 

PARTIDISTRIKTET

De 26 partidistrikten har ansvar för landstingspolitiken. Distrikten utser landstingspolitikerna och riksdagskandidaterna från länet. Du kan besöka partidistriktet i Hallands hemsida här.
 

KONGRESSEN

Den nationella partikongressen är socialdemokraternas högsta beslutande instans. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de program och politiska riktlinjer som socialdemokrater i kommuner, landsting och riksdag sedan utformar till konkreta förslag och åtgärder. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (vars ledamöter väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.

Stadgar

Vi har i Halmstad valt att följa partiets grundstadgar för arbetarekommuner. 

Vi har gjort ett tillägg:
Arbetarekommunens styrelse ska bestå av minst fem, max sju ledamöter.

Klicka på filen nedan för att läsa stadgarna i sin helhet.