VÄLKOMNA TILL WIGFORSS SEMINARIUM 30 OKTOBER 2021
kl 10:00 - 12:30
Med temat:
Framtida investeringar i infrastruktur och bostäder - kan man investera sig till jämlikhet?
Medverkande är:
 Emmeli Wulfstrand, Strateg Lokalt utvecklingsarbete på Hyresgästföreningen föreläser om LITA-projektet. Lita står för:
Levande – bostäder, verksamheter, service, mötesplatser
Inkluderande – Alla får plats, tillhörighet, blandade boendeformer
Trygg – grön- och blåytor, boendekomfort, gemenskap
Attraktiv – ”livet mellan husen”, tilltalande arkitektur, tilltalande omgivningar
 
Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.
 
Tomas Eneroth är sedan 1994 riksdagsledamot och blev den 27 juli 2017 Sveriges infrastrukturminister.
 
Vår ombudsman Calle Eriksson är moderator.
Seminariet är via zoomlänk och vill du vara med, skicka mail till edlund@halland.net så kommer länk till seminariet