Halmstad - En kommun att vara stolt över


Vi vill att Halmstad ska vara tryggt i en expansiv tid. Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner och har alla förutsättningar att leverera en välfärd i världsklass. Nu får det vara slut på tillfälliga baracker på skolgårdarna och höga sjuktal bland anställda inom äldreomsorgen och skolan. Vi vill se stora satsningar på mer personal i välfärden och skolan, på barnfamiljer och pensionärer. Välfärden ska gå att lita på i hela Halmstad, såväl på landsbygd som i centralort. För oss går det före sänkta skatter och nedskärningar.

Nu är svensk ekonomi stark, regeringen har fått fart på jobben och vi har en ny migrationspolitik. Men i Halmstad läggs pengarna på hög istället för att användas till att lösa vår tids stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Det syns tydligt i vårt segregerade Halmstad. Nu måste nyanlända in i arbete och integreras i vårt samhälle. Bostadssegregationen i Halmstad tillhör Sveriges värsta. Det är ett problem som vi är fast beslutna att åtgärda. Alla vinner på ett sammanhållet Halmstad.

Hela Halmstad behöver kraftsamla kring dagens stora samhällsproblem med en välfärd som inte alltid levererar och en växande otrygghet. För att motverka grogrunden till otryggheten vill vi ge ungdomar en bra start i livet med en jämlik skola i världsklass och en meningsfull fritid. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig. Vi ska framåt tillsammans.

Här kan du läsa om vår politik inom för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. 

Läs om vår politik för att skapa ett arbetande Halmstad. Här skriver vi också om hur kommunen ska bli en bättre arbetsgivare.

Vår politik för bättre förutsättningar för nya och befintliga företagare kan du läsa om här.

Vi har höga ambitioner för att säkerställa alla Halmstadbors rätt till en bostad. Läs mer om det här.

De äldre har byggt samhället vi idag lever i. De förtjänar bästa möjliga omsorg. Läs här hur vi vill förbättra Halmstads äldreomsorg.

Vi måste anpassa vår infrastruktur utifrån befolkningstillväxten. Samtidigt ska vi möta vår tids största utmaning - Miljöpåverkan. 

Vi har en politik för hela vår kommun. Både för centrum och för de mindre orterna runtom i vår kommun. Läs här om hur vi vill upprusta det offentliga rummet.

Här kan du läsa om ett Halmstad med folk i rörelse, närhet till kulturaktiviteter och ett rikt föreningsliv.

Här kan du läsa om våra satsningar för ett sammanhållet Halmstad som inkluderar utsatta människor.