För Socialdemokraterna är ett inkluderande samhälle grunden för en välfungerande välfärd och kännetecknas av att alla människor får sina rättigheter tillgodosedda. Det är en förutsättning för utveckling och tillväxt och för att möta framtidens utmaningar.

Socialdemokraterna har vid valet 2022 suttit i opposition i Halmstads kommun i 16 år. Det är dags att ändra på det. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som bygger på allas lika värde och en välfärd som organiseras och fördelas utifrån behov, inte till privata vinster. Välfärd ska finnas för behov i livets alla skeenden och vara betalt av det gemensamma.

Välfärd för alla

Här kan du läsa om vår politik inom för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. 

De äldre har byggt samhället vi idag lever i. De förtjänar bästa möjliga omsorg. Läs här hur vi vill förbättra Halmstads äldreomsorg.

Här kan du läsa om våra satsningar för ett sammanhållet Halmstad som inkluderar utsatta människor.

En kommun för alla

Vi har höga ambitioner för att säkerställa alla Halmstadbors rätt till en bostad. Läs mer om det här.

Vår politik för bättre förutsättningar för nya och befintliga företagare kan du läsa om här.

Vi ska möta vår tids största utmaning - Miljöpåverkan. 

Invånares möjligheter

Här kan du läsa om ett Halmstad med folk i rörelse, närhet till kulturaktiviteter och ett rikt föreningsliv.

Vi har en politik för hela vår kommun. Både för centrum och för de mindre orterna runtom i vår kommun. Läs här om hur vi vill upprusta det offentliga rummet.

Läs om vår politik för att skapa ett arbetande Halmstad. Här skriver vi också om hur kommunen ska bli en bättre arbetsgivare.