EN ATTRAKTIV KOMMUN FÖR NÄRINGSLIVHalmstads kommun behöver ett starkare näringsliv. Idag upplevs service från kommunen svag och möjligheterna begränsade för de som önskar etablera sig i Halmstad. Vi måste underlätta för företag att etablera sig och få fler Halmstadbor i arbete.

Det är viktigt att företagen får den kompetens till sig som de behöver. Vi ska utveckla kommunens kontakt med företag för att skapa utbildningar som matchar företagens behov, och utveckla samarbetet kring fler praktikplatser. en.

Vi vill uppmuntra till att personer i alla åldrar oavsett könstillhörighet startar företag. Kvinnor är idag kraftigt underrepresenterade bland de som startar nya företag. För att få Sveriges bästa företagsklimat så måste vi också få ett jämställt företagsklimat. Vi ska också stärka förståelsen och väcka nyfikenheten kring företagandets möjligheter bland kommunens unga.

 

Åtgärder

  • Öka servicen för näringslivet. Halmstads kommun ska bli bättre på att kommunicera och informera internt och externt för att underlätta företagande. Därtill ska handläggningstider kopplade till företagande kortas ner.
 
  • Öka markinnehav för nyföretagande och expansion. Många företag vill etablera sig i Halmstad och de som finns här vill expandera. Då måste vi erbjuda de möjligheterna.
 
  • Underlätta företagens kompetensförsörjning. Vi ska utveckla kommunens kontakt med företag för att skapa utbildningar som matchar företagens behov, och utveckla samarbetet kring fler praktikplatser.
 
  • Öka jämställdhet och mångfald bland företagare. För att få Sveriges bästa företagsklimat så måste vi också få ett jämställt företagsklimat.

  • Ställa krav på kollektivavtal.Tillsammans med facken ska vi kunna garantera att upphandlade företag, och dess underleverantörer, har kollektivavtal.
 
  • Motarbeta arbetslivskriminalitet. Kommunen ska tillsammans med fackliga organisationer, näringsliv och polis bryta den osunda konkurrens som arbetslivskriminalitet och svartjobb skapar.