ETT KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIVHalmstads kommun ska ta tillvara på den möjlighet det innebär att befinna sig i tillväxtregionen mitt emellan Göteborg och Malmö-Köpenhamnsregionen. Halmstads kommun ska ha en god markberedskap när fler företag flyttar hem produktionen till Sverige och staten decentraliserar myndigheter. Vi ska locka företag med en god infrastruktur i form av vår hamn, flygplats och tågförbindelser.

Studenter vid Högskolan i Halmstad och vuxenutbildningen ska kopplas samman med företagare i behov av arbetskraft. Därtill vill vi se en attitydförändring till hur vi arbetar gentemot företagare inom kommunen. Kommunen ska finnas till för att vara behjälplig och skapa förutsättningar för företagande, inte agera stoppkloss och bidra till onödig byråkratisering. På detta sätt hoppas vi skapa tillit mellan olika aktörer i Halmstads kommun för att peka ut en gemensam färdriktning mot ett sysselsatt Halmstad.

 

Åtgärder

  • Stärkt markberedskap. Halmstads kommun måste ha en god strategi för markförvärv. Det är en förutsättning för att kunna attrahera företag att etablera sig i vår kommun. Den kommunala markreserven ska öka.
 
  • Hjälp åt företag att hitta rätt kompetens på högskolan. Många studenter flyttar idag bort från Halmstad samtidigt som det lokala näringslivet efterfrågar deras kompetens. Kommunen kan vara en brygga för att åstadkomma bättre dialog. Vi menar att en välfungerande dialog mellan studenterna och företagarna kan leda till ömsesidiga vinster.
 
  • Attitydförändring. Halmstads kommun ska bli bättre på att kommunicera och informera internt och externt för att underlätta företagande. Därtill ska handläggningstider kopplade till företagande kortas ner.
 
  • Säkerställ ett differentierat näringsliv. Vi vill se flera sorters företagande i Halmstads kommun. Vi ser en stor utvecklingspotential för både kunskapsintensiva företag och besöksnäringen. Med näringsliv inom många branscher står Halmstad sig starkt vid konjunktursvängningar.
 
  • Uppmuntra till fler sociala företag. Hämta modeller från framgångskommuner.
 
  • Fler högskolestudenter ska starta företag.
 
  • Genom ett starkt och synligt High 5* så vill vi att fler studenter ska välja att etablera sig som företagare i Halmstad.

*High 5 är en företagsinkubator som stöttar personer som är intresserade av att starta företag.