KULTUR, IDROTT OCH FÖRENINGSLIV

Vi vill ha ett levande Halmstad med ett brett föreningsliv. Föreningslivet skapar sammanhang och en meningsfull fritid för många unga och ger dessutom en bättre folkhälsa. Allas möjlighet till fritidsaktiviteter bygger på ett starkt föreningsliv, välanpassade lokaler till rimliga kostnader, goda förbindelser samt ett stort frivilligt engagemang.
 
Riksidrottsförbundets vision för svensk idrott är Svensk idrott - värdens bästa. Vi socialdemokrater vill stödja den visionen genom att göra Halmstad till en kommun där barn, unga och äldre kan idrotta på olika sätt och utifrån sina individuella förutsättningar och önskemål. Socialdemokraterna vill sträva efter att kommuninvånarna stolt skall kunna säga Halmstad Idrottsstaden som en del i våra hjärtan.
 
Socialdemokratisk kulturpolitik går ut på att göra kultur tillgänglig för alla invånare i kommunen. Genom musik, debatt och skaparverkstäder stimuleras vi att göra saker tillsammans – oavsett vilken bakgrund vi har. Tillgången till kultur är en av de viktigaste förutsättningarna för en levande och stark demokrati. För oss socialdemokrater är det viktigt att både utöva och ta del av kultur. Den kraft en människa upplever i en skapandeprocess stärker henne även i livet i övrigt. Vi vill säkerställa att Halmstads kommun har ett stort utbud av både professionell och ideell kultur, idrott och föreningsliv.
 

 

Åtgärder

  • Skapa "en väg in" för föreningar. Kontakterna mellan kommun och föreningsliv ska förenklas så att det blir enkelt för en förening att komma i kontakt med kommunen. Vi ska skapa ”en väg in” för föreningslivet.
 
  • Arbeta för att skapa en ny bowlinghall. Bowlinghall saknas i Halmstad. I samband med samhällsbyggnadsplanering ska vi lösa detta tillsammans med intresserade entreprenörer. Eventuellt kan Larsfridsområdet husera både bowlinghall och lokal för dans.
 
  • Underlätta för föreningar att använda kommunala lokaler. Kommunens lokaler ska vara tillgängliga och enkla att boka till låg avgift. Alla föreningar ska få hyra lokaler på samma premisser som idrottsföreningar.
 
  • Rusta upp offentliga idrottsplatser. De mötesplatser som finns, såsom tennisbanor och bouleplaner, ska rustas upp. Idrotten är lika viktig som kulturen för meningsfull fritid för alla innevånare. Utegymmen bör utökas till att finnas i parker och vid lekplatser. Grillplatser i anslutning till lekplatser underlättar för familjer.
 
  • Erbjuda kommunens lokaler för kulturen. Kommunen har lokaler som kan erbjudas till det lokala kulturlivet i stället för att stå tomma.

  • Att Halmstads teater upprustas för att kunna utnyttjas mer. Halmstads teater ska fyllas till brädden och det kan bli välanvänt genom förmånliga hyror, exempelvis för föreningar.
 
  • Ta fram en plan för centrum för skapande. För att säkerställa det gamla Kulturhusets funktioner för det fria kulturlivet ska vi ta fram en plan på var vi kan husera ett centrum för skapande.
 
  •  Medverka i Kultur på recept. När Regionen inför Kultur på recept kan vi verka i samarbete med dem för att använda som bland annat arbetsmarknadsåtgärd. Kultur på recept används vid pågående, eller risk för, sjukskrivning, vid psykisk ohälsa eller vid utbredd långvarig smärta, på samma sätt som grön rehabilitering