Miljö och infrastruktur


Halmstad fortsätter att växa och det är positivt. Med en växande befolkning följer också ett behov av en expanderande infrastruktur. Halmstad ska vara en ekologiskt hållbar kommun. Kommunens verksamheter ska vara miljövänliga och långsiktigt hållbara. Vi ska säkerställa våra behov i en expansiv fas utan att äventyra kommande generationers
möjligheter.

 

Åtgärder

  • Hushålla med grundvatten - Hitta innovativa lösningar för framtiden där rätt vatten används till rätt saker.
 
  • Förnybara energialternativ - Halmstad bör införa en tidsplan där utfasningen av fossila bränslen prioriteras. Dessutom bör kommunen påverka den privata marknaden att göra detsamma via utbildningsinsatser.
  • Klimatanpassning - Ta fram lösningar för att skydda kommunen från naturstörningar som till exempel översvämningsproblematik vid högt vattenstånd.
​​​​​​​
  • Miljövänligt byggande - Bygga lågenergihus och lösningar med förnybara energikällor.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • Underhåll av lokaler – Att ständigt riva och bygga nya lokaler är kostsamt för både miljön och den offentliga ekonomin. Därför vill vi nå en bred politisk överenskommelse för att få ett hållbart lokalunderhåll.
​​​​​​​
  • Rättvis kollektivtrafik – Vi vill införa ett rättvisare zonsystem i kollektivtrafiken. Samma avstånd ska ha samma avgift.
​​​​​​​
  • I riktning mot lägre avgifter inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken är idag kraftigare subventionerad för vissa ungdomar och personer i åldern 70+ på vissa tider. Vi vill på längre sikt se att fler ungdomar och äldre får lägre biljettkostnader.
​​​​​​​​​​​​​​
  • Ställ miljökrav i kommunens upphandlingar av varor och tjänster.