MILJÖ OCH KLIMAT


Halmstad är en växande kommun och en attraktiv plats att besöka. För att vi ska klara framtidens utmaningar krävs det att vi tänker långsiktigt och värnar om våra resurser. Vi måste tänka på kommande generationer och inse att förändringar kräver tid. Vi ska arbeta efter de målen som EU och nationella klimatavtal ger oss samt se till att de aktivt arbetas med i vår kommun. För att klara av framtidens klimatutmaningar måste vi ständigt arbeta med energieffektivisering och se till att vi arbetar för en trygg energiförsörjning med förnybar energi och en hållbar elektrifiering.Vi socialdemokrater ska arbeta för att fler lämnar bilen hemma och reser med kollektivtrafiken eller med cykel genom att göra kollektivtrafiken tillgänglig och prisvänlig, samt att cykelleder ska vara sammanhängande och trygga, även till serviceorterna och på landsbygden Vi kommer att prioritera klimatomställningen!


 

Åtgärder

  • Hushålla med grundvatten - Hitta innovativa lösningar för framtiden där rätt vatten används till rätt saker.
 
  • Att kommunen ska se positivt på etablering av vindkraft och solceller - Vi vill stimulera en utbyggd vindkraft i Halmstads kommun, gärna havsbaserad sådan. De fastigheter vi har rådighet över bör förses med solceller.
 
  • Klimatanpassning - Ta fram lösningar för att skydda kommunen från naturstörningar som till exempel översvämningsproblematik vid högt vattenstånd.
​​​​​​​
  • Bygga en klimatsmart stadsdel - Vi ska se till att det byggs klimatsmarta hus, gärna med laddstationer i närheten. Genom att bygga en plusenergistadsdel vill vi sätta frågan om ekologiskt boende på kartan.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • Göra det enklare att återvinna – Vi behöver utöka förutsättningarna för att bli bättre på att minska våra sopor och bli bättre på att återvinna. Det skall vara lätt tillgängligt för alla att återvinna.
​​​​​​​​​​​​​​
  • Fri kollektivtrafik för alla över 65 år och under 19 år. Kollektivtrafiken är idag kraftigare subventionerad för vissa ungdomar och personer i åldern 70+ på vissa tider. Vi vill att fler ungdomar och äldre får lägre biljettkostnader.
 
  • Skapa en fungerande laddinfrastruktur. Laddinfrastruktur ska skapas enligt Boverkets föreskrifter vid ny- och ombyggnad och i övrigt ska kommunen hjälpa till att skapa laddinfrastruktur i kommunen.
​​​​​​​​​​​​​​