SOCIALT ARBETE SOM ETT STÖD FÖR VÅRA MEDBORGAREFör att Halmstad ska bli en inkluderande kommun behöver vi förebygga segregation och ha jämställda och jämlika livsvillkor. Vid samhällsplanering ska vi tänka på ett jämlikt samhälle utan segregation. Det ska inte skilja på livslängd eller livskvalitet om man bor på landsbygden, öster eller väster om Nissan. Kommunen ska kraftsamla tillsammans med polis, föreningsliv och bostadsbolag för att Halmstad inte ska ha något utsatt område.
Socialdemokraterna i Halmstad ska satsa på hela kommunen med blandad bostadsbebyggelse för att bygga bort segregationen.  Det ska finnas lekplatser och samlingslokaler i alla bostadsområden. Vi ska bygga hyresrätter för allt från stora familjer till studenter, till rimliga hyror. Vi ska öka byggtakten och det innebär att vi måste ha minst 1000 färdigställda bostäder per år tills vi hunnit ikapp bostadsköerna.
 

Åtgärder

  • Öka byggtakten. Vi behöver detaljplanera och detaljplanera snabbt för att öka byggtakten. Halmstad har länge hamnat på efterkälken och nu behöver vi växla upp för att se till att Halmstad får 1000 nya bostäder per år.
 
  • Skapa fler studentboenden. För att studenter ska kunna söka sig till Högskolan i Halmstad och senare kunna ta jobb eller starta företag här, måste de också ha någonstans att bo. På sikt vill vi införa en bostadsgaranti för studenter, så att ingen antagen student på högskolan ska behöva tacka nej till sin plats på grund av att det inte finns en bostad att tillgå
 
  • Öka tryggheten inom HFAB:s bostadsområden. För att skapa trygga områden, främja integration och social sammanhållning ska HFAB satsa på spontanidrottsplatser, utemiljöer, samlingslokaler och lekplatser inom HFABs bostadsområden.
   
  • Bygga hyresrätter i alla storlekar till rimliga hyror. Vi ska erbjuda hyresbostäder i alla storlekar till rimliga hyror. Harlmstadbor ska inte behöva lämna sina områden för att kunna byta från villa till hyresrätt, istället måste vi bygga över hela Halmstad.
    
  • Bygga bort segregationen. För att Halmstad ska bli en inkluderande kommun behöver vi förebygga segregation och ha jämställda och jämlika livsvillkor. Vid samhällsplanering ska vi tänka på ett jämlikt samhälle utan segregation. Det ska inte skilja på livslängd eller livskvalitet om man bor på landsbygden, öster eller väster om Nissan.
 
​​​​​​​